Elektricka instalacia traktora kosacka na travu

Elektrická inštalácia je ťažký organizmus, v ktorom musí všetko fungovať spoločne. Ak určitý prvok zlyhá, môže dôjsť k akémukoľvek nešťastiu. Najčastejšie sa vracia k veľkému elektrickému šoku alebo požiaru, v ktorom môžu ľudia navyše zomrieť. Pri elektrických inštaláciách sa musíte starať, pravidelne kontrolujte kvalifikovanými elektrikármi a pravidelne opravujte všetky chyby.

LibreCoinLibreCoin. Virtuálna mena

Jednou z najdôležitejších úloh vo všetkých elektrických inštaláciách je výber ochranných opatrení. Z tohto hlavného prvku môžeme chcieť naše bytie alebo zdravie. Bezpečnosť by sa mala vybrať v mnohých oblastiach. Začína s hlavnou poistkou, ktorá vyžaduje, aby bol pri podpise zmluvy o dodávke elektriny stanovený menovitý prúd elektrárne. Prijímajú sa preto, aby bolo ešte horšie získať väčšiu časť elektriny ako z tejto zmluvy. Ak je to tento prípad, elektrické rozvody pred naším domom alebo pracovným domom budú vyfúknuté.Ďalej sme elektromer a za hlavným rozvádzačom. Súčasná distribúcia je jadrom elektrickej inštalácie. Každý okruh má svoj pôvod. Všetko je chránené vhodnou poistkou so stanoveným menovitým prúdom. Voľbu zabezpečenia by mal vykonať odborný elektrikár, ktorý pre nás pripraví projekt elektroinštalácie pred jeho dokončením. V tejto sezóne bude určené, koľko živých obvodov sú, čo je to, čo v nich bude prúdiť. Potom je nesmierne dôležité, pretože chce mať zvolený prierez vodičov a následne poistku s príslušným menovitým prúdom. Zásadou je výnimočne použitie tzv. Selektivity ochrany, vďaka ktorej sa v prípade skratu vypne len poistka danej oblasti, a nie hlavná ochrana, ktorá by prerušila tok kapacity do celého domu.