Spracovanie chyb pri preklade

V tejto fáze spoločnosti z celého regiónu naďalej pracovali s do očí bijúcimi účtovnými chybami. Snažili sa skryť tieto chyby, ktoré spôsobili hnev a rozhorčenie medzi ľuďmi.Kvôli chybám v účtovníctve nekúpili odmenu za mesiac november a kompenzácie nedostanú až do januára.

Je nemožné, nevyťahujte to, čo kapor dovolí ... nevyťahujte, čo tím organizuje sviatky - hovorí samotná novinárka od zamestnancov.Olivový olej dodáva skutočnosť, že v novembri manažéri s rovnakým menom sľúbili našim zamestnancom vstupenky na obrovské, ktoré obsahovali až 20% priemernej mesačnej mzdy. Na základe týchto konceptov boli pracovníci v priebehu mesiaca viac v kontakte so svojimi povinnosťami, vďaka ktorým spoločnosť v porovnaní s minulým mesiacom dosiahla 5% nárast zisku.Sľuby poukážok však boli splnené ...Bohužiaľ, potom je to jedinečný prípad na námestí nášho sveta, nedávno to bolo viac. Niektorí zamestnanci majú vykonávať svoje práva pozdĺž zákonnej cesty, zatiaľ čo v tomto prípade požiadajú o kompenzáciu. Nevidia žiadnu novú cestu ako „ísť do vojny“ so spoločnosťou, ktorá je v úpadku.Čo si však myslím, že by som sa mal tomuto chybovému modelu v budúcnosti vyhnúť? Účtovný program Optima môže byť účinný v poslednom bode. V počítačoch je potom nainštalovaný tím nielen účtovníkov, ale aj riaditeľov. Umožní to predpokladať všetky zlúčené investície a obmedziť súčasné riziko. Okrem toho projekt vďaka zabudovaným databázam a online pamäti neustále optimalizuje činnosti ľudí, ktorí ho prijímajú. Ak je to potrebné, poskytuje to tvar, aby pochopil, že prevody boli zrušené pre nesprávne čísla účtov. Počas tohto obdobia je to rovnaké, aby sme vám pripomenuli, čo by sa malo v súčasnosti vytvoriť, aby ste dodržali stanovený harmonogram.Súčasný program sa používa v západnej Európe, kde získal veľké množstvo priaznivcov. Je to takmer bez problémov, vďaka údajom zaznamenaným každých 10 minút vo vedomí nestratíme výsledky našej knihy, aj keď sme práve vypli elektrinu.