Zory sucasny stav pride

Żory, táto metropola, ktorá sa dokáže prijať s pozoruhodným popisom, tiež zabaví zbierku pamiatok, ktoré o ňu naliehajú. Každý, kto sa pozerá na poslednú civilizáciu, bude presvedčený, že Sliezske vojvodstvo nás očividne ohromuje sotva populárnymi pamiatkami mechaniky, ale s odzbrojujúcou štruktúrou. Čo stojí za povšimnutie vo fáze peregrinácie po zjavne zvláštnom meste, ktorým je Żory? Posledné vyššie uvedené mesto je všeobecné farebné staré mesto, ktoré stále oživuje pôvodný mestský kontext. V marci po predaji bola táto prezretá kontrola všetkých, tiež modelových pochodov, napriek pre-historickým opevneným múrom. Sila populárnych epizód cíti dobrodružstvo, navyše stavba údajne požičiava hosťa v domorodom farskom kostole. Dnešné goticky vyzerajúce stvorenia, ktorých najstaršie odbory sa starajú o poriadok stredoveku. Stojí za to venovať pozornosť ostražitosti v zbierke efektnej štruktúry, o ktorej rozhodli buržoázne nájomné domy. Medzi nimi sú starožitnosti z 18. storočia, ktoré sa stále vyžívajú v živom stave. A čo novšie maličkosti? Spomedzi záruk bude príjemným cieľom výletu do mesta Żory domáce múzeum nadšenia. Tento poľský Panoptikum je celonárodné, známe medzi podradnými exemplármi s mestom a zbierkou vzoriek, ktoré sa návštevníci odvážia vysvetliť krásou a šťastím starej Afriky.